Kriolezja – leczenie bólu

Kriolezja (krioanalgezja, krioneuroablacja) jest zabiegiem, którego celem jest czasowe wyłączenie funkcji czuciowych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba także ruchowych) wybranych struktur obwodowego układu nerwowego przy zastosowaniu niskich temperatur (kula lodowa otaczająca nerw).
Prawidłowe poddanie nerwu działaniu niskiej temperatury (w sondach wytwarzana jest temperatura -89oC) nie powoduje zniszczenia endoneurium (co pozwala na powolną regenerację nerwu), a jedynie na niewielkiej długości niszczy substancję przewodzącą. Dodatkowy efekt autoimmunologiczny przedłuża działanie przeciwbólowe. Warunkiem powodzenia zabiegu i maksymalnego wydłużenia efektów analgetycznych jest prawidłowy cykl mrożenia. Aparat Cryo-S Electric II PAINLESS posiada zaprogramowane algorytmy zabiegowe, automatycznie dostosowujące pracę do rodzaju użytych sond oraz warunków w organizmie pacjenta (np. obecność dużych naczyń krwionośnych w pobliżu „mrożonego” miejsca, poprzez dostarczanie dużych ilości ciepła, może całkowicie znieść lub zmniejszyć oczekiwany efekt terapeutyczny – aparat Cryo-S Electric II PAINLESS automatycznie „rozpoznaje” taką sytuację i dostosowuje do niej intensywność mrożenia).
Niezwykle ważny jest też cykl mrożenie-odmrożenie-mrożenie. W każdym przypadku kriolezji (krioanalgezji, krioneuroablacji) należy przeprowadzić co najmniej dwa mrożenia nerwu.
Aparat Cryo-S Electric II PAINLESS pracujący w trybie automatycznym przeprowadza cały cykl bez konieczności dodatkowych regulacji przepływów gazu, a na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu wyświetlane są wszystkie informacje o stanie mrożenia i postępach zabiegu.
W razie potrzeby (według uznania operatora) można użyć trybu manualnego w celu „domrożenia”.
Aparat Cryo-S Electric II PAINLESS polecany jest do klinik leczenia bólu, a także na wszystkie oddziały szpitalne stosujące tradycyjne blokady nerwowe w analgezji regionalnej (neurochirurgia, ortopedia, chirurgia twarzoczaszkowa, torakochirurgia, laryngologia, onkologia i inne). Kriolezja (krioanalgezja, krioneuroablacja) jest funkcjonalnym odpowiednikiem blokad nerwowych, pozbawionym działania ubocznego i ogólnoustrojowego wywoływanego przez duże dawki sterydów, środków znieczulających czy alkoholi. Jest zabiegiem bezpieczniejszym od termolezji (RF), gdyż praktycznie nie istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia nerwu. Jest zabiegiem z wyboru u pacjentów z rozrusznikiem serca, których stan może nie pozwalać na blokady farmakologiczne, a zabieg RF jest niewskazany ze względu na możliwe zakłócenia czy
nawet uszkodzenie stymulatora.

Zastosowanie kriolezji:

• bóle twarzy (neuralgia nerwu trójdzielnego),
• neuralgia potyliczna, nadłopatkowa,
• biodrowo-pachwinowa i inne typy neuralgii,
• zwyrodnienie stawów międzykręgowych (facet syndrome) w odcinkach szyjnych, piersiowych, lędźwiowo-krzyżowych,
• bóle stawu krzyżowo-biodrowego,
• bóle kości guzicznej,
• neuropatie kroczowe,
• bóle fantomowe,
• bóle punktów spustowych,
• bolesne nerwiaki,
• zespół cieśni nadgarstka,
• syndrom „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”,
• zespół bolesnego barku,
• bóle nowotworowe.

Kriolezja (krioanalgezja, krioneuroablacja) nie powoduje trwałego uszkodzenia struktur nerwowych dlatego pozwala na spokojną regenerację nerwów. Zabieg jest krótki, bezpieczny i mikroinwazyjny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Może być stosowana jako element wspomagający rehabilitację (zniesienie bólu pozwala na lepszą współpracę rehabilitowanego pacjenta, natychmiastową poprawę jakości jego życia, a tym samym na szybsze i dłużej utrzymujące się efekty rehabilitacji, a często całkowite wyleczenie). Brak efektów ubocznych i działań ogólnoustrojowych pozwala na wielokrotne stosowanie kriolezji (krioanalgezji, krioneuroablacji) u tego samego pacjenta.

Kriolezja 800 – 1300 zł