Dermatoskopia: badania zmian skórnych.

Metoda diagnostyczna stosowana do oceny zmian skórnych. Pozwala ona w gabinecie lekarza bez pobierania wycinków tkankowych stwierdzić, czy dana zmiana barwnikowa jest groźna, czy nie. Ma szczególne znaczenie w diagnostyce różnicowej czerniaka złośliwego.

Urządzeniem używanym przez lekarza, jest dermatoskop, czyli połączenie lupy o powiększeniu 10-20× ze standaryzowanym źródłem światła, co pozwala uzyskiwać wystandaryzowane obrazy, które następnie mogą być obiektywnie ocenione przez lekarza.

Dużą zaletą dermatoskopii jest to, iż jest ona metodą nieinwazyjną, tanią, a samo badanie trwa kilka minut.

Dermatoskopia: 100 zł