Kriochirurgia

Dlaczego warto stosować kriochirurgię?

Kriochirurgia to uznana procedura lecznicza szeroko stosowana w dermatologii. Sondy kriochirurgiczne pozwalają na precyzyjne zamrażanie tkanek na zamierzonej powierzchni i głębokości. Dzięki specjalnym kształtom możliwe jest wykonanie pełnego zakresu mrożeń w dowolnego miejscu na skórze. W dermatologii powszechnie stosuje się zabiegi kriochirurgiczne polegające na bezpiecznym usuwaniu zmian skórnych takich, jak:

  • włókniaki,
  • ziarniniaki,
  • bliznowce,
  • zmiany wirusowe (brodawki, kłykciny),
  • naczyniaki (starczy, jamisty, gwiaździsty,),
  • plamy soczewicowate i wiele innych.

Prawidłowo przeprowadzone mrożenie jest bezbolesne, po zagojeniu nie pozostawia blizn. Cały zabieg polegający na dwukrotnym mrożeniu zmian trwa około 15 minut. Po kilkutygodniowym okresie gojenia nie ma śladu po pierwotnych zmianach chorobowych.
Jest to jedyna metoda nie koloidogenna; małe obszary goją się bezbliznowo, na większych, blizna jest elastyczna, bezkolagenowa; dobre wyniki kosmetyczne i czynnościowe, trudne do osiągnięcia innymi metodami.

Kriochirurgia to zabiegi bezpieczne.

Zabiegi kriochirurgiczne są bezdymne. Podczas zabiegów elektrokoagulacji i waporyzacji laserowej tkanki parują. W bardzo wysokiej temperaturze powstaje dym o przykrym zapachu. Dym ten zawiera cząstki biologiczne z materiałem genetycznym. Powstaje skażenie okolicy pola zabiegowego. W składzie dymu mogą być zawarte genomy wirusowe, które stwarzają zagrożenie jatrogenną infekcją dróg oddechowych osób znajdujących się w pobliżu. Zabiegi kriochirurgiczne nie stwarzają takiego zagrożenia, bo nie powodują skażenia gabinetu
waporyzowanymi tkankami.

Precyzja, czystość i niepowikłane gojenie.

W przeciwieństwie do koagulacji laserowej oraz elektrokoalgulacji, w kriochirurgii nie wywołujemy oparzenia tkanki. W drugiej i następnych dobach po zabiegu strefa martwicy nie powiększa się. Pozostaje taka, jaką zamierzaliśmy osiągnąć wykonując zabieg, czyli zgodna z granicą mrożenia. W przypadku tych pierwszych metod – koagulacyjnych – poparzone tkanki ulegają martwicy i demarkują na głębszych warstwach niż widać w czasie zabiegu. Miejsce zamrożone pozostaje zakryte nabłonkiem, który w czasie gojenia stopniowo złuszcza się.
Jest to biologiczny bandaż.

CENY ZABIEGÓW OBEJMUJĄ:

  • KONSULTACJE PRZED ZABIEGIEM
  • ZNIECZULENIE
  • ZABIEG

Pojedyncza zmiana skórna: 50 – 250 zł